New Global Benchmarking Tool

Launch of New Global Benchmarking Tool.

We are excited to announce the launch of our new Global Benchmarking Tool for internal auditors. The benchmarking data provided by this platform will help your members measure and compare their respective audit function’s performance, practices, and processes with those of peers and industry leaders.

Questions will focus on key internal audit department metrics, such as number of internal auditors, outsourced resources, reporting line, and budget. The survey is short to encourage participation.

The platform will provide rich data if we can collect responses from a diverse group of audit departments and a large enough sample size to ensure data validity.

Observera att du måste logga in för att lägga in uppgifterna. Uppgifterna är anonyma. Eftersom verktyget är helt nytt och behöver data så är det inte ännu möjligt att få ut någon rapport. När detta kommer att vara möjligt beror på när verktyget har tillräckligt med data men förmodligen i slutet av året.