Medlemmarna berättar om arbetet i nätverk

Camilla Lövgren

Head of Financial Services Audit, Scania CV AB

För att internrevisorer inom finansiell sektor ska vara professionella, kompetenta och värdeskapande finns det ett forum: Finansiella nätverket.

Nätverket syftar till att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte samt för att informera om och diskutera branschspecifika frågeställningar. Våra aktiviteter planeras i en samordningsgrupp med internrevisorer från AMF, Dina Försäkringar, EY, Ica Banken, LF, Nordea, Scania, SEB och Swedbank.

Vad kommer det finansiella nätverket erbjuda medlemmarna under 2021?

Trots att året precis har hunnit börja så har vi redan hunnit arrangera två webbinarier i år: Auditing Credit Risk Management och Auditing Behavioural Risk. I mitten av mars bjuder vi in till What We Got Wrong About Data Governance vilket har väckt ett stort intresse även utanför det finansiella nätverket vilket känns väldigt kul. Innan sommaren hoppas vi kunna bjuda in till ett seminarie som tar upp risker med distansarbete samt Auditing Conduct.

Hur gör ni för att fånga upp önskemål från nätverkets medlemmar?

Vi frågar dels i samband med att vi arrangerar våra aktiviteter och även hos de företag som finns representerade i samordningsgruppen.

Vad kommer att bli höjdpunkten i ert nätverk under 2021?

Finansforum!!! Forumet blev inställt 2020 på grund av Covid-19 så nu laddar vi om för ett digitalt event fördelat på två dagar i september, 22. och 23. september 2021.

Temat för Internrevisorenas finansforum 2021 är Vad är värde och vilka verktyg har vi för att hantera verklighet och risk?

Lär mer om Internrevisorernas finansforum 2021 här