IIA Global Council 2018

Linda Lundin

Varje år anordnas IIA Global Council på olika platser runt om i världen. Detta år står IIA Panama som värdland och på plats finns 88 länder representerade från IIA-institut världen över. Det är här IIA:s framtid formas och utvecklas i enlighet med IIA:s måtto: Progress Through Sharing.
Mötet har tre övergripande syften:
  1. Diskussion om strategi och prioriteringar för institutet
    IIA Global Council ger information om vad som händer inom professionen världen över, vilket i sin tur tas vidare inom IIA för att forma strategin. Två områden i centrum för årets diskussioner handlar om hur vi ska definiera och arbeta med ”IPPF Conformance” samt hur strategin för certifieringar ska utformas. Inför Global Council har frågorna förberetts i IIA Swedens styrelse.
  2. Uppdatering om nyheter och initiativ
    Global Council är årets viktigaste möte för att få information om vad som sker inom professionen och föreningen globalt. Två pågående projekt som ska diskuteras är Global Governance inom IIA samt möjligheten att arbeta för att Internrevisor ska bli en skyddad yrkestitel.
  3. Erfarenhetsutbyte och kontakter
    Under Global Council ges instituten möjlighet att dela erfarenheter och lära av varandra. Här kan vi testa idéer, inspireras och jämföra strategier för att ta reda på vad som fungerar bäst. Inom IIA finns institut i alla stadier av utveckling och kan både lära av de mer erfarna, samarbeta med de som är nära oss och bidra till utvecklingen av de mindre instituten.

Det som framkommer under mötena tar vi sedan hem till IIA Sverige, så att vi kan arbeta vidare med frågorna och översätta det till medlemsnytta.

Jag ser fram emot intensiva dagar och att komma tillbaka fulladdad med inspiration, idéer och energi för det kommande året!

Linda Lundin