Implementation Guidence

Implementation Guidance
Recommended Guidance

Implementation Guides assisterar internrevisorer i tillämningen av Standards. De behandlar internrevisionens tillvägagångssätt, metoder och överväganden men beskriver inte i detalj processer eller förfaranden

Logga in för att ta del av Implementation Guidance