Internrevisionschef till Fortifikationsverket

Fortifikationsverket söker chef till myndighetens internrevision. Internrevisionsfunktionen är direkt underställd styrelsen för Fortifikationsverket. Vår verksamhet är i stark tillväxt och vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi har en samhällsviktig uppgift och de senaste åren har Fortifikationsverkets verksamhet stadigt vuxit. Vår tillväxt fortsätter och vi hanterar omfattande förvärv och nybyggnationer samtidigt som vi rustar och lyfter vårt befintliga fastighetsbestånd. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.

Din vardag – bidra till Sveriges försvarsförmåga

Internrevisionen är en oberoende och fristående funktion som arbetar på styrelsens uppdrag och i enlighet med Internrevisionsförordningen (2006:1228) och internationell revisionsstandard (IIA). Internrevisionens övergripande uppdrag är att ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv utvärdera och stödja den verksamhet som Fortifikationsverket bedriver och ansvarar för. Om fel eller brister identifieras lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Vidare ska internrevisionen verka för effektivitet och säkerhet i verksamhetsprocesserna och därigenom bidra till att målen för verksamheten uppnås.

Internrevisionschefen ansvarar för att årlig plan för internrevision upprättas och lämnas till styrelsen för beslut, samt genomför sedan beslutad plan på uppdrag av styrelsen. Internrevisionen hos Fortifikationsverket består av ett litet team. Som internrevisionschef arbetar du både strategiskt och operativt då du genomför granskningar, riskanalyser, uppföljningsarbete samt kommunicerar resultaten till verksamhet, ledning och styrelse. Rådgivningsuppdrag kan förekomma och rollen har ansvar för omvärldsbevakning av regler och bestämmelser inom området samt deltagande i relevanta nätverk. Då Fortifikationsverket har verksamhet i hela landet ingår även resor i tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi med inriktning mot redovisning eller revision, eller annan examen som vi finner lämplig för befattningen. Du har mångårig erfarenhet av självständigt revisionsarbete inom intern- eller externrevision, och goda kunskaper i revisionsmetodik. Du har även flerårig erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet. Du har goda kunskaper om regelverket för statlig internrevision och IIA:s standarder, och du är väl insatt i vad rollen som statlig internrevisor innebär.

Du har även mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift och hög administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-system. Körkort klass B är ett krav.

Det är meriterande om du har certifiering som CIA eller CISA eller är auktoriserad revisor. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete i ledande befattning. Det är även till din fördel om du har erfarenhet av arbete inom försvarsnära eller fastighetsrelaterad verksamhet.

Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi behöver dig som är självständig, har hög integritet och förmåga att verka på alla nivåer i organisationen. Du kan på ett tydligt och otvunget sätt förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten och du har stor vana av granskande arbete samt att skriva rapporter. Vidare är du strukturerad, analytisk och har god prioriteringsförmåga. Du har lätt för att skapa och underhålla relationer och agerar professionellt i din vardag. Du har högt säkerhetsmedvetande och gott omdöme samt drivkraften att vara med och skydda Sveriges säkerhet.

Vad erbjuder vi dig?

Tillsammans med ca 1000 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer. Vår tillväxttakt är stark och vår organisation befinner sig i en förändringsresa som ger både utmaningar och möjligheter. Hos oss får du goda möjligheter att vara med och påverka vår utveckling framåt.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placering vid huvudkontoret Eskilstuna. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 26 februari 2024. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Frågor kring tjänsten?

Välkommen att kontakta styrelseordförande Urban Hansson Brusewitz, tel 072-350 29 67 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu