Internrevisor Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen, Internrevision, Internrevisionen
Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i
myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Internrevisionens uppdrag
Internrevisionen har ansvar för att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Granskningsområdet omfattar all verksamhet som Arbetsförmedlingen ansvarar för eller bedriver. Internrevisionen är en oberoende organisatorisk funktion som är direkt underställd styrelsen för Arbetsförmedlingen. Vi arbetar utifrån internrevisionsförordningen (2006:1228) och riktlinjer för yrkesmässig internrevision (internationella standards genom IIA).

Beskrivning av tjänsten
Du kommer i rollen som internrevisor att granska och bedöma myndighetsledningens interna styrning och kontroll samt föreslå förbättringar av rutiner och processer. Uppdraget innehåller även en rådgivande del genom att lämna råd och stöd inom olika verksamhetsområden samt förbättringsförslag avseende en effektivare hantering av risker för att stödja styrelsen och ledningen. Arbetet utförs både enskilt och i nära samarbete i team. Arbetet innebär kontakter med olika verksamhetsområden och kan komma att medföra resor till orter där Arbetsförmedlingen har sin verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt bevaka olika verksamhets- och sakområden samt att följa upp de åtgärder organisationen vidtar med anledning av våra genomförda granskningar.

Grundläggande kvalifikationer:
• Universitets-/högskoleutbildning om minst 180 hp, (tidigare 120p) inom området ekonomi/
samhällsvetenskap/juridik eller annan högskoleutbildning som bedöms lämplig och relevant.
• Flerårig och aktuell erfarenhet av revisionsarbete (intern-/externrevision) eller annat granskning-/
utredningsarbete som bedöms relevant.
• Erfarenhet av att tillämpa revisionsmetodik.
• Stor erfarenhet av muntlig och skriftlig rapportering på svenska.

Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av ekonomiadministrativa regelverket inom statlig förvaltning.
• Har erfarenhet av ramverk för intern styrning och kontroll samt riskhantering.
• Är certifierad internrevisor (CIA) eller har annan relevant certifiering.
• Har erfarenhet av IT-revisioner och dataanalys.

Vem är du
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och kan hantera komplex information. Du är kvalitetsmedveten, utvecklings – och lösningsinriktad. Personlig integritet, objektivitet och självständighet är viktigt för rollen samtidigt som du är bra på att samarbeta med andra, är lyhörd och
relationsskapande. Du har förmåga att bygga nätverk på alla nivåer inom organisationen. Som person är du engagerad och ansvarstagande. Vidare har du god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Du är analytisk och kan förklara komplexa problem på ett tydligt och enkelt sätt. Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med

Arbetsförmedlingens medarbetarkriterier:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen
(2018:585) kommer att genomföras innan anställningen påbörjas.

Vårt erbjudande
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är enligt överenskommelse.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-10. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt betyg/intyg som styrker kraven för tjänsten. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer och se en film om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss – Arbetsförmedlingen

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk. Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens
tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Kontakt Mikaela Frick, Internrevisionen Chef mikaela.frick@arbetsformedlingen.se
Gabriela Plachecka, Rekryteringspartner gabriela.plachecka@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare Seppo Rytkönen, Saco-S seppo.rytkonen@arbetsformedlingen.se
Per Samuelsson, ST 010-4869234
Mikael Listh, Seko 010-4866564
Publicerat 2024-04-25
Sista ansökningsdag 2024-05-10
Länk till annons http://arbetsformedlingen.varbi.com/what:job/jobID:721705/