Totalförsvarets seminarium

IIA Sverige bjuder in till ett seminarium där representanter från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar om hotbilden för Sverige, hur de arbetar med totalförsvarsplaneringen, och vad detta innebär för internrevisionen inom olika branscher och organisationer.

Datum: 28 november
Tid: 08:00 – 12:00
Plats: 7A Odenplan, ingång via Norrtullsgatan 6, sal Tor 1
Pris: kostnadsfritt, endast för medlemmar
CPE-poäng: 3

Först till kvarn gäller. Utebliven plats debiteras med 500 kr exkl. moms.

Anmäl dig här >>

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för höjd beredskap, och säkerställer att all samhällsverksamhet fortfarande bedrivs.

Under det kalla kriget bedrevs en systematisk och omfattande planering för totalförsvaret i Sverige, där statliga myndigheter, kommuner, landsting och privata företag bedrev krigsplanläggning, merparten av den arbetsföra befolkningen var krigs- placerad och det fanns en omfattande organisation för ledning och samordning av totalförsvaret. Efter kalla krigets slut upphörde stora delar av denna planering, men sedan dess har det svenska samhället förändrats.

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget och som ett resultat av försvarsbeslutet 2015 har planeringen för höjd beredskap och krig nu återupptagits. Att säkerställa en samlad förmåga i totalförsvaret tillhör det enskilt viktigaste under innevarande försvarspolitiska inriktnings- period 2016–2020.

Program

07:30 – 08:00
Registrering och kaffe

08:00 – 08:15
Syfte, mål och innehåll för dagen

08:15 – 09:00
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterar hotbilden mot Sverige

09:00 – 10:00
MSB och Försvarsmakten presenterar nuläget, planeringen och arbetet för totalförsvaret

10:00 – 10:30
Fika

10:30 – 11:15
Utmaningen för internrevision. Krav och omständigheter att beakta vid granskning avseende de risker som totalförsvarsplaneringen innebär, i förhållande till informationssäkerhet, säkerhetsskydd, sekretess och rikets säkerhet.

11:15 – 12:00
Vad blir nästa steg? Avslutande diskussion kring internrevisionens utmaningar och behov, bidrag till utveckling inom området och roll under allvarliga händelser i hela hotskalan.

Välkommen!

Intresserad av frågor som rör försvarsberedningen? Läs Motståndskraft, Regeringens rapport som beskriver inriktningen av totalförsvaret, och utformningen av det civila försvaret 2021–2025.