Studiecirkel: CIA delprov 2

Nu kan du, som vill registrera dig till CIA-programmet eller är i processen att bli CIA-certifierad, anmäla dig en studiecirkel för CIA delprov 2.

Det andra delprovet behandlar tre områden och består av 100 flervalsfrågor.

  1. Managing the Internal Audit Function
  2. Managing the Individual Engagements
  3. Fraud Risks and Controls

Denna studiecirkel är den andra av tre tillfällen där varje tillfälle fokuserar på ett delprov. Dessa tre tillfällena är inte lärarledda utan är till för att skapa ett tillfälle för er att diskutera frågeställningar och kursmaterial. I anmälan har du möjlighet att lista de frågor och avsnitt du önskar diskutera.

Observera att denna studiecirkel bygger på 2018-års CIA-certifiering. I januari 2019 kommer innehållet i CIA-certifieringen att förändras. När förändringarna trätt i kraft kommer vi vid årskiftet att hålla studiecirklar som bygger på nytt material.