Studiecirkel: CIA delprov 1

Nu kan du, som vill registrera dig till CIA-programmet eller är i processen att bli CIA-certifierad, anmäla dig en studiecirkel för CIA delprov 1.

Det första delprovet behandlar tre områden och består av 125 flervalsfrågor.

  1. IIA Mandatory Guidance
  2. Internal Control and Risk
  3. Conducting Internal Audit Engagements – Audit Tools and Techniques

Denna studiecirkel är den första av tre tillfällen där varje tillfälle fokuserar på ett delprov. De första tre tillfällena kommer inte att vara lärarledda utan är till för att skapa ett tillfälle för er att diskutera frågeställningar och kursmaterial.

Observera att denna studiecirkel bygger på 2018-års CIA-certifiering. I januari 2019 kommer innehållet i CIA-certifieringen att förändras. När förändringarna trätt i kraft kommer vi att hålla studiecirklar som bygger på nytt material.