Ska vi granska etikfrågor? – Hur kan internrevision bidra?

Välkomna till ett halvdagsseminarium på temat ”ska vi granska och isåfall varför ska vi granska etikfrågor?”Att skapa förtroende är ett långsiktigt och uthålligt arbete som tar tid. Tyvärr kan förtroende sjunka snabbt om något särskilt inträffar. Vi kommer att diskutera detta med bakgrund i följande punkter:

  • Förtroenderisker är starkt kopplat till skattefinansiering
  • Påverkar företag/myndighetens möjlighet att utföra sitt uppdrag
  • Uppfattas ofta som långsökta
  • Förtroendeproblem delegeras ofta uppåt till ledningen och kan sällan delegeras nedåt

Detta seminarium är en del av etikdagen, på förmiddagen bjuder etiknämnden intill ett kostnadsfritt seminarium på ämnet ”Etikseminarium – Vad betyder koden för mig?”.Mer information hittar ni här!