Principer i praktiken – Demonstrates competence and due professional care

DETTA SEMINARIUM ÄR FULLT, OBSERVERA ATT DET GÅR ATT ANMÄLA DIG TILL VÄNTELISTAN

Anmäl dig här!

Under detta seminarium presenterar Charlotta Löfstrand Hjelm och Örjan Mårtensson grundprincip nr 2, Demonstrates competence and due professional care med koppling till standards och Code of Ethics, generell tillämning och egna erfarenheter för att få tips hur teori kan omsättas i praktiken.

IIAs Core Principles är grundprinciper för professionellt utövande av internrevision.

  1. Har integritet.
  2. Har kompetens och professionellt omdöme.
  3. Är objektiv och fri från otillbörlig påverkan (oberoende).
  4. Arbetar i linje med organisationens strategier, mål och risker.
  5. Har rätt placering i organisationen och har tillräckliga resurser.
  6. Levererar med kvalitet och ständiga förbättringar.
  7. Kommunicerar effektivt.
  8. Tillhandahåller riskbaserad försäkran.
  9. Är insiktsfull, proaktiv och framåtsiktande.
  10. Främjar organisatorisk förbättring.