Principer i praktiken: Promotes organisational improvement

Under detta seminarium presenterar Charlotta Löfstrand Hjelm & Örjan Mårtensson grundprincip nr 10. Främjar organisatorisk förbättring.

Syftet med seminarieserien är att erbjuda medlemmarna kompetensutveckling baserat på de tio principerna som IPPF bygger på. Seminariet är upplagt som ett handledarlett diskussionsforum, för en mindre grupp för att underlätta diskussion och utbyte.

IIAs Core Principles är grundprinciper för professionellt utövande av internrevision.

  1. Har integritet.
  2. Har kompetens och professionellt omdöme.
  3. Är objektiv och fri från otillbörlig påverkan (oberoende).
  4. Arbetar i linje med organisationens strategier, mål och risker.
  5. Har rätt placering i organisationen och har tillräckliga resurser.
  6. Levererar med kvalitet och ständiga förbättringar.
  7. Kommunicerar effektivt.
  8. Tillhandahåller riskbaserad försäkran.
  9. Är insiktsfull, proaktiv och framåtsiktande.
  10. Främjar organisatorisk förbättring.

Inför varje seminarium skickas lästips ut för att möjliggöra för deltagarna att förbereda sig och att aktivt delta. Målet är att övergå från statiskt lärande till gemensam förståelse och insikt som kan utgöra grunden för utveckling och förbättringsinitiativ.

Seminariet är framtaget på initiativ av medlemmarna Charlotta Löfstrand Hjelm och Örjan Mårtensson. Båda har lång erfarenhet av att leda seminarier. Charlotta är även ledamot i IIA:s internationella styrelse, som bland annat ansvarar för framtagningen av IPPF.

Reservera din plats redan idag!