Offentliga nätverket: Heldagsseminarium om förändringsledning

Offentliga nätverket bjuder in till ett heldagsseminarium på temat Förändringsledning.

Förändringsledning är aktuellt inom den offentliga sektorn som är utsatt för ökade krav på förändringstakt inte minst med anledning den pågående digitaliseringen, regeringens omstruktureringar av myndigheter, tillitsreformen m.m.

Ämnen som kommer att belysas är risker och möjligheter med förändringar och omorganisationer, lärdomar av genomförda omorganisationer, och vad som kännetecknar ett framgångsrikt förändringsarbete. Tanken är att ha flera olika inslag, forskning, erfarenheter från genomförda förändringar på myndigheter samt hur man som internrevisor kan granska genomförande av organisationsförändringar. Seminariet inleds av Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm.

Läs mer om dagens agenda nedan.

Datum: 14 maj
Tid: 08:45 – 16:30
Adress: EY:s lokaler på Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Pris: 500 kr exkl. moms, endast för medlemmar
CPE-poäng: 5

Sista anmälningsdagen är 3 maj, observera att anmälan är bindande.

Anmäl dig här

Du kan ladda ner dagens presentationer och material här >>

Program

08:45 ─ 09:15
Registrering och kaffe

09:15 ─ 09:30

Inledning
Angelica Davidsson Nirving, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Samordningsgruppen för det offentliga nätverket

09.30 ─ 12.00

Förändringsledning i Skatteverket
Katrin Westling Palm, GD Skatteverket

Förändringsledning i nya perspektiv
Magnus Hansson, Docent vid Handelshögskolan, Örebro universitet

ESVs vägledning (2017:70) ”Att leda förändring i offentlig verksamhet”
Jolanta Feliga, Ekonomistyrningsverket (ESV)

Erfarenheter från Migrationsverkets arbete med förändringsledning
Göran Dahl, Migrationsverket

12:00 ─ 13:00
Lunch

13:00 ─ 16:30

Om förändring och att leda/driva förändring
Mats Alvesson, Professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Mot en effektiv och ändamålsenlig styrning
Lars Stigendal, Effektiv styrning AB

Statskontorets rapport (2018:18) ”Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet” samt Internrevisionens erfarenheter
Erik Axelsson, utredare, Statskontoret
Stina Nilsson Kristiansson, internrevisionschef Polismyndigheten

En internrevisionsgranskning av FMVs förändringar och verksamhetsutveckling
Charlotte Eklund, Transcendent Group

Framtidens internrevisionsfunktion i offentlig sektor
Henrik Lind, EY

16:30
Avslutning

Välkommen!

Önskar Samordningsgruppen för Offentliga nätverket

Offentliga nätverket är ett forum för offentliganställda internrevisorer. En gång per år anordnar vi ett heldagsarrangemang som vanligen består av ett antal kortare föreläsningar kring ett tema. Det brukar ges gott om tid till att nätverka vid dessa träffar. Därutöver genomför vi även ett eller två kortare seminarier varje år. Tanken med dessa seminarier är att det ska finnas möjlighet att reflektera och diskutera kring olika aktuella teman med kollegor. Planering och administration av aktiviteterna för det offentliga nätverket sker i en samordningsgrupp med nedanstående sammansättning.

Angelica Davidsson Nirving, Sida
Angelica.Davidsson-Nirving@sida.se
08 – 698 54 24

Inga Astorsdotter, Sveriges lantbruksuniversitet
Inga.Astorsdotter@slu.se
018 – 67 16 25

Björn Grinde, Skatteverket
bjorn.karlsson.grinde@skatteverket.se
010 – 574 59 51

Joakim Gustafsson, Försäkringskassan
joakim.gustafsson@forsakringskassan.se
010 – 116 95 49

Ann-Marie Johnsson, Boverket
ann-marie.johnsson@boverket.se
0455 – 35 33 94

Vladimir Lolic, eHälsomyndigheten
vladimir.lolic@ehalsomyndigheten.se
010 – 458 62 44

Arne Lund, Arbetsförmedlingen
arne.lund@arbetsformedlingen.se
010 – 488 46 33

Anki Storkaas, Finansinspektionen
anki.storkaas@fi.se
08 – 408 984 39