Nätverksträff Offentliga: Korruption och arbetsrätt

Det offentliga nätverket inom Internrevisorerna inbjuder medlemmarna till en eftermiddag på temat korruption hos offentliganställda och arbetsrätten kopplad till denna typ av ärenden. Tanken med seminariet är att det ska finnas möjlighet att reflektera och diskutera med kollegor.

Föredragshållare

Staffan Nyström, Nationella korruptionsgruppen (NKG), Polisen inleder seminariet och berättar bland annat om NKG:s roll och arbete, vanliga typer av korruptionsärenden och vad som åligger myndigheter gentemot Polisen.

Karl Pfeifer, fd chefsjurist vid Arbetsgivarverket fortsätter därefter med att tala om det arbetsrättsliga regelverket i samband med statsanställdas misskötsamhet såsom arbetsgivarens sanktionsmöjligheter. Vidare berättar han om regelverk och rutiner för myndigheternas personalansvarsnämnder (PAN) och statens ansvarsnämnd (SAN).

Michael Borchers från statskontoret kommer att presentera deras rapport ”Myndigheternas personalansvarsnämnder”.

Det kommer att finnas tid för frågor och diskussioner!

Du som vill diskutera dina erfarenheter och jämföra med kollegors arbete är mycket välkommen!

Seminariet är kostnadsfritt och föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Diskussionen börjar kl 14.00. Anmälan är bindande och görs snarast möjligt. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Utebliven plats debiteras med 500 kr exkl moms.

Läs fullständig inbjudan i PDF-format här: Inbjudan eftermiddagsseminarium 2018-11-29