Nätverksträff i väst

Nätverket i väst bjuder in till ett tvådelat seminarium.

Var befinner sig professionen just nu och vad ligger på horisonten för internrevision? Linda Lundin, generalsekreterare för IIA Sweden, ger en uppdatering om vad som påverkar professionen idag och hur IIA arbetar för att stärka professionen inför morgondagen.

Vi välkomnar också Ann-Charlotte Klingberg, ordförande Etiknämnden, som håller en presentation på ämnet; Vad betyder den etiska koden för dig i ditt arbete som internrevisor?

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning,
Nätverket i väst