Nätverket Offentliga; Tillitsbaserad styrning inom statliga myndigheter.

Offentliga nätverket välkomnar Mattias Fogelgren från Tillitsdelegationen för en eftermiddag på temat tillitsbaserad styrning och ledning. Detta med anledning av att Tillitsdelegationens uppdrag att stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning avrapporteras i oktober i år.

Eftermiddagen kommer också att innehålla en paneldebatt där tillitsbaserad styrning diskuteras i förhållande till uppföljning, värdegrund och statlig revision och tillsyn och relationen tillit och kontroll. I paneldebatten deltar Mattias Fogelgren från Tillitsdelegationen, Otto Petersson från Polismyndigheten och Ann-Katrin Harringer från Skatteverket m fl.

Ladda ner inbjudan här>>