Mentorskap med coachande förhållningssätt

Föreningens mentorskap och coachningprogram är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla internrevisorer i sin profession och personliga utveckling. Genom ett program för mentorskap och coaching vill föreningen ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns bland medlemmarna samt att försöka tillgodose individuella önskemål.

Denna utbildning är en del av mentorskap och coachingprogrammet och riktar sig mot dig som vill bli mentor och/eller coach inom ramen för IIA Swedens mentorskapsprogram. Programmet lanserades av IIA Sweden i oktober 2018, du kan läsa mer här.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna färdighet att verka som mentorer genom:

 • förståelse för mentor-rollen skilt från andra roller och kunskap om mentorskapets etiska riktlinjer
 • att ha tillägnat sig grunderna i coachande förhållningssätt samt ökad färdighet i coachande dialog
 • större insikt om personliga styrkor & fallgropar

Utbildningsinnehåll

 • bakgrund mentorskap och mentor-rollen
 • mentorskapets etiska grunder
 • kommunikation och grunderna i ett coachande förhållningssätt
 • hur arbetar en mentor; metod
 • praktisera och träna samtal
 • beredskap för att lära sig hantera svåra situationer i mentorskapet

Utbildningsform

Upplevelsebaserad utbildning vilket innebär praktiska avsnitt varvat med reflektion och teoriomgångar. Deltagarna får pröva teorierna genom praktiska övningar för att sedan genom reflektioner dra slutsatser, nå personliga insikter och öka sin färdighet som mentor och öka sin färdighet som mentor.

Omfattning

4 dagar uppdelat på två block om två heldagar. Utbildningen är bokad till 5-6 februari och 5-6 mars.

Målgrupp:

 • Du är medlem i internrevisorernas förening (IIA Sweden), arbetar inom internrevision och vill utvecklas i din roll.
 • Du vill utmana dig själv och utvecklas inom ramen för mentorskapsprogrammet som mentor eller adept.

Pris

6500 SEK ex moms. Priset för denna utbildning är subventionerat av IIA Sweden.

CPE-poäng

Denna utbildning är CPE-grundande. IIA Swedens mentorskapsprogram ligger i linje med IIA internationellt och utöver mentorskapsutbildningen är engagemanget som mentor inom ramen för förening också CPE-grundande.

Preliminärt beräknar vi att mentorskapsutbildningen kommer att ge upp till 28 CPE-poäng. Detta kommer att bekräftas i januari 2019.