Webbsändning: Granska er process för ledning, styrning, planering och uppföljning

Internal Audit Ambition Model

Ni sätter mål men genomförs de? Vet du vad som hindrar er?

80% av strategier, mål och planer genomförs aldrig. Trots detta allokerar internrevisorer relativt lite resurser till att granska genomförandet. Digitaliseringen påverkar ledningsprocessen i grunden och få organisationer har anpassat sin ledningsprocess för att möta den på ett agilt sätt? Tillit är ytterligare en dimension som påverkar ledningsprocessen och har vi anpassat vår ledningsprocess för att möta de kraven?

Kaplan & Norton erbjuder en modell och ett metodstöd utvecklat under nästan 40 år för organisationers styrelser och ledningar men som med fördel används av internrevisorer för att utvärdera ledningsprocessens ändamålsenlighet att genomföra målen. Modellen omfattar; 1 utveckla strategin, 2. Formulera planen, 3. Rulla ut planen, 4. Genomför, 5. Följ upp och 6. Utvärdera planen. A förändringsledarskap, B. Systemstöd och C. Analysstöd

Vi går igenom Kaplan & Nortons modell och de vanligaste orsakerna i styrning, planering och uppföljningsprocesserna som leder till att organisationer inte genomför sin strategi eller sina mål.

Fredrik Kjellberg Mannheimer är certifierad av Kaplan & Norton vid Harvard Business School och programansvarig för ”GRC och organisationens strategiska styrning” vid Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik har ett speciellt fokus på att granska ledningsprocesser med syfte att definiera utmaningar och separera grundorsak och dess symptom.

OBS!

På grund av rådande omständigheter ändrar vi tillfälligt vårt erbjudande och prioriterar digitala möten och direktsändningar framöver. Vår högsta prioritet är våra medlemmars och gästers hälsa och välbefinnande. Av denna anledning erbjuds detta evenemang i webbinarium-format.

Observera att klassrumsplatser inte finns tillgängliga, utan samtliga deltagare behöver ansluta online.

Inloggningsuppgifter och instruktioner för onlineanslutning skickas till samtliga deltagare veckan innan årsmötet.

Välkommen med din anmälan!

Information

  • Datum: 14 maj
  • Tid: 13:00 – 16:00
  • Plats: Online
  • Pris medlem: 1125 sek
    Pris icke medlem: 1500 sek
  • CPE-poäng: upp till 3

Anmäl dig här >>