Intervjuteknik för internrevisorer

Vi deltar ofta i intervjuer, oftare än vad vi faktiskt förstår. Strukturerade och informella diskussioner med syfte att ta reda på ny information, samla, förklara fakta och kompletera brister i vår förståelse, sker hela tiden. Föreläsningen använder sig av konkreta exempel och varvas med praktiska övningar, ger grunderna i intervjuandets metod och ger en rad praktiska tips så att du blir en mer effektiv intervjuare.

Talare: Björn Häger är journalist och erfaren utbildare i ämnet och författare till boken Intervjuteknik. Han har bland annat höllt utbildningar på ESV samt varit talare på GRC-konferansen 2013.