Internrevisorernas finansforum 2021

Internrevisorerna välkomnar samtliga medlemmar och samarbetspartners inom bank och finans till Internrevisorernas finansforum, en utbildningsdag för dig som vill ha insikt i och diskutera utmaningar kring internrevision.

Årets tema är Vad är värde och vilka verktyg har vi för att hantera verklighet och risk?

  • Datum: 6 maj
  • Tid: 09:00 – 17:00
  • Plats: Vasagatan 7, 3 tr.
  • Pris:Meddelas inom kort
  • CPE-poäng: 7

Anmäl dig här >>

AGENDA

09:00 – 09:50
Jason Crawford, Senior Lecturer, Uppsala University
What is risk?

10:00 – 10:50
Sacha Stern, Chef Riskfunktionen, AFA Försäkring
Riskaptit i praktiken

11:00 – 11:50
Jason Crawford, University lecturer, Uppsala Universitet
Anton van Wyk, Partner PwC, South Africa
in dialogue with Annika Regnell, Internal Auditor, Swedbank
Pannel debate: The Internal Auditor’s approach to risk methods, as developed by the organisation’s Risk Management department

11:50 – 13:00
Lunch

13:00 – 13:50
Gazmend Huskaj, Doktorand i Cyberoperationer, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Försvarshögskolan
Cyberrisker

14:00 – 14:50
Charlotta Löfstrand Hjelm, Chief Internal Auditor, Länsförsäkringar
Örjan Mårtensson, Internal Audit Manager, Länsförsäkringar
Att granska kultur i teori och praktik – ett IIA-perspektiv

14:50 – 15:10
Afternoon coffee

15:10 – 16:00
Torbjörn Westman, Partner & Head of Assurance Services, KPMG
Sofie Wadstein, Senior Manager, KPMG
Hållbarhetsrisker

16:10 – 17:00
Anton van Wyk, Partner PwC, South Africa
Reputation risks

 

MÖT FÖRELÄSARNA

 

Jason Crawford
Senior Lecturer, Uppsala University

Jason Crawford is a Senior Lecturer at the Department of Business Studies Uppsala, specializing in Accounting. His research is broadly focused on regulation, strategy, risk management and management control systems in the financial industry. In 2018 Jason was awarded the Wallander Scholarship for his research on risk management. He currently is involved in a number of research projects that are generously financed by national research foundations, which examine the relationship between strategic and operational decision-making in financial institutions. He is also involved in a European Project on Enterprise Risk Management with colleagues in other EU member states. He has published his work in the Routledge Series on Banking and has also presented his research at several high-profile European accounting conferences – the latest work focusing particularly on the cognitive aspects of risk management.

 

Sacha Stern
Chef Riskfunktionen, AFA Försäkring

Sacha är ansvarig för AFA Försäkrings riskhanteringsfunktion. Ansvaret innebär att tydliggöra företagens totala riskexponering genom att följa upp, sammanställa och rapportera samtliga väsentliga risker till styrelserna och verkställande direktör. Ansvaret innefattar även arbetet den egna risk- och solvensbedömningen (ORSA) och framtagande av ORSA-rapport och tillsynsrapport över ORSA. Sacha ansvarade även för AFA Försäkrings anpassningsarbete inför Solvens II och GDPR. Sacha har lång erfarenhet av arbete i den finansiella sektorn, både i linjebefattningar på andra försäkringsbolag och som konsult med inriktning mot riskhantering, internrevision samt intern styrning och kontroll.

 

Torbjörn Westman
Partner & Head of Assurance Services, KPMG

Torbjörn är ansvarig för KPMGs granskningstjänster avseende icke finansiell information s.k Assurance tjänster. Torbjörn har över 15 års erfarenhet som konsult inom Risk Consulting, revision och Hållbarhet. Mellan 2013-2015 var Torbjörn ansvarig för vår Internrevision och Riskhanterings avdelning (IARCS) där även hållbarhetstjänsterna ingick. Torbjörn har främst under sin karriär arbetat med granskning av interna kontroller, förtroenderisker, oegentlighetsutredningar samt granskning av hållbarhetsredovisningar.

 

Anton van Wyk
Partner PwC, South Africa

Anton van Wyk has nearly 30 years of experience in corporate governance, risk management, and internal audit, working with both regional and global clients. He currently leads PwC’s risk assurance practice in Africa. Previously, van Wyk served as PwC’s global internal audit services leader and on the firm’s Africa and South Africa Governance Boards. He is chairman of the South African Corporate Governance Network and a full member of the King Committee on Governance in South Africa. Van Wyk was the first individual from the African continent and the first South African to have led the IIA, where he served as global chairman, IIA global board senior vice chairman, and IIA global vice chairman of professional practices and professional certifications.