Internrevisionsdagen 2019

Internrevisorerna välkomnar samtliga medlemmar och samarbetspartners till en utbildningsdag med intressanta talare på aktuella ämnen inom Internrevision.

Datum: 2 april
Tid: 09:00-16:00
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6
Pris: medlem 3500 kr, icke-medlem 5500 kr
CPE-poäng: 6

Information om programmet finner du nedan. Säkra din plats genom att anmäla dig redan idag.

Anmäl dig till Internrevisionsdagen här

Önskar du sitta kvar efter Internrevisionsdagen och delta i föreningens årsmöte, är du varmt välkommen! Årsmötet pågår kl 16:00 – 17:00 samma dag, och anmälan sker via länken nedan.

Anmäl dig till årsmötet här

Program

08:30 – 09:00
Registrering och frukost

09:00 – 09:50
Utmaningar och möjligheter för professionen
Linda Lundin, Generalsekreterare, IIA Sweden

10:00 – 10:50
Effektiv kommunikation för internrevisorer: så skapar du förtroende
Johannes Krunegård, Senior PR-konsult, Westander

11:00 – 11:50
Extern kvalitetsutvärdering. Resultat från föreningens studie och diskussion om IIA Swedens framtida roll.
Linda Lundin, Generalsekreterare, IIA Sweden

11:50 – 13:00
Lunch

13:00 – 13:50
Höja IR till nästa nivå, KPI:er och metoder
Henrik Lind, Partner, EY

14:00 – 14:50
Ökade risker och nödvändiga åtgärder i digitaliseringens fotspår
Niklas Ljung, Manager IT Risk & Control och Data Analytics, PwC

14:50 – 15:30
Ensam är jag stark
Jonas Eriksson

15:30 – 16:00
Eftermiddagsfika och registrering till årsmötet

16:00 – 17:00
Årsmöte

17:00 – 20:00
Mingel

Möt några av talarna på Internrevisionsdagen

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson, Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare
Fotbollsdomare till yrket med meriter från VM, EM, Champions League och Allsvenskan, årets domare vid tre tillfällen, sommarpratare, entreprenör i mediebranschen och journalist och chef på Aftonbladet, så kan man beskriva Jonas Eriksson, Sveriges kanske mest framgångsrike domare genom tiderna. Under föreläsningen tar Jonas er med till en värld där möten med de stora stjärnorna är vardag, där alla beslut granskas i detalj, där pressen är enorm och där ett enda misstag kan avsluta karriären. Man behöver inte ha minsta intresse av fotboll, Jonas berör många relevanta ämnen som är aktuella som ledarskap, internationell kommunikation, konflikthantering, inspiration och personlig utveckling. Han kombinerar sin karriär inom fotbollen med en minst lika framgångsrik karriär som entreprenör, där han i flera branscher har startat, byggt upp, drivit och sedan sålt bolag med stor framgång.

Ensam är jag stark
Jonas berättar varför han valde att ta det han beskriver som ”världens svåraste jobb”, där det krävs att fatta viktiga beslut under pressade omständigheter, och hantera 22 spelare, 75 000 åskådare och flera hundra miljoner TV-tittare som tycker han har gjort fel. Ett jobb där man får ingen positiv uppmärksamhet, utan mest kritik. Genom sina speciella egenskaper, unika minne och speciella erfarenhet har Jonas ett brett och väldigt unikt perspektiv på ledarskap och kommunikation. Han berättar om hur man bygger starta teams, hur man får superstjärnorna på planen att se honom som den naturliga ledaren, hur man agerar chef för Zlatan, Messi, Ronaldo och de bästa fotbollsspelarna i världen, men även hur man bygger framgångsrika företag och en vinnarkultur.

 

 

 

 

 

Henrik Lind, Partner EY
Henrik är partner på EY, ansvarig för EY:s Nordic Internal Audit Services och medlem i EY:s EMEA Internal Audit ledningsgrupp. Han har 18+ års erfarenhet inom professional services, och har arbetat med kunder inom ett flertal olika branscher, bland annat bank- och finans, stat och myndighet samt tillverkande industri.

Höja IR till nästa nivå, KPI:er och metoder
En ”digital värld” har förändrat vårt beteende i grunden, vi ser nya bolag växa fram och gamla bolag hitta nya sätt att skapa affärer med sina kunder. I den digitala värld vi vant oss vid ställer också nya krav och förväntningar på oss internrevisorer: nya risker, snabba förändringar, nya verktyg, etc. Hur ska vi hantera det? Vad gör andra och hur skapar vi vår framtida internrevision?

 

 

 

 

 
Niklas Ljung, Manager IT Risk & Control och Data Analytics, PwC
Niklas Ljung är manager och senior konsult på IT Risk & Control och Data Analytics på PwC. Han arbetar bland annat med IT-utveckling med fokus på vad som bidrar till en säker och tillgänglig IT-miljö. Niklas har stor erfarenhet av IT- och informationssäkerhet, drift och förvaltning med fokus på små, medelstora företag samt offentlig sektor. Han har även lång erfarenhet av ledning och styrning av IT-verksamhet.

Ökade risker och nödvändiga åtgärder i digitaliseringens fotspår
Den snabba digitaliseringen inom snart sagt alla samhällssektorer skapar nya möjligheter för andra stater, terrororganisationer och den organiserade brottsligheten att attackera och utnyttja sårbarheter i systemen. Syftet kan vara att stjäla information eller sprida falsk information. Motiven kan vara såväl ekonomiska som politiska. Ytterst är dessa attacker ett hot mot rikets säkerhet och det öppna, demokratiska samhället. Hoten riktas mot alla olika sektorer i samhället. Kommuner, landsting och privata företag har alla behov av robusta säkerhetssystem och egen vaksamhet och rådighet för att skydda sig.

 

 

 

 

 

Johannes Krunegård, Senior PR-konsult, Westander
Effektiv kommunikation för internrevisorer: så skapar du förtroende
Varför är proaktiv kommunikation avgörande för att skapa förtroende? Hur kan retoriska verktyg hjälpa dig att kommunicera effektivt i arbetet? Hur funkar media? Under ett inspirationsföredrag med kommunikationsexperten Johannes Krunegård från pr-byrån Westander får du både svar på dessa frågor och praktiska kommunikationsverktyg. Johannes Krunegård är seniorkonsult och delägare på pr-byrån Westander. Han är bland annat specialiserad på kommunikativt ledarskap och medierelationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Lundin, Generalsekreterare IIA Sweden
Utmaningar och möjligheter för professionen
IIA Swedens generalsekreterare Linda Lundin ger en statusuppdatering om hur läget ser ut för internrevisionsprofessionen i Sverige och internationellt, samt berättar om hur föreningens styrelse arbetar strategiskt för att möta utmaningarna och ta tillvara på kommande möjligheter. Presentationen baseras dels på föreningens egna strategiarbete och dels på information som alla IIA-institut fått ta del av i IIA Global Council 17-20 mars 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Linda Lundin, Generalsekreterare IIA Sweden
Extern kvalitetsutvärdering. Resultat från föreningen studie och diskussion om IIA Swedens framtida roll.
En av grundpelarna i internrevisionens egna utvecklings- och kvalitetsarbete är den externa kvalitetsutvärderingen som ska genomföras vart femte år. Kanske är det ett av de viktigaste verktygen för att se till att internrevisionsprofessionen håller den nivå våra verksamheter kan förvänta sig och försäkra att vi hela tiden utvecklas i takt med vår omvärlds krav. Mot den bakgrunden har IIA Swedens Professionsutvecklingskommitté satt igång ett projekt för att undersöka hur vi som förening kan främja den utvecklingen. Startskottet för arbetet är en enkät som skickats ut och vars resultat utgör grunden för projektets nulägesanalys. Linda Lundin kommer att presentera resultatet för enkäten och exemplifiera olika vägar framåt genom att berätta om hur man hanterar frågan i andra IIA-institut i andra länder. Programpunkten är sedan ett tillfälle att diskutera frågan om vilken roll föreningen kan och bör spela i det kommande arbetet.