Internrevisionsdagen 2018

I samband med årsmötet erbjuder vi nu en utbildningsdag med flera intressanta talare på aktuella ämnen inom Internrevision. I rapporten Hot topics for internal audit 2018 identifierades flera riskområden som är viktiga för internrevision. De ämnen som rankades som viktigast var bland annat kultur, agilt arbetssätt, regleringar och kommunikation. Dessa ämnen kommer våra talare att beröra under denna mycket spännande dag. Varmt välkomna! Anmäl dig här

Schema


08.30-09.00
Kaffe och registrering

 

09.00-09.45
Internrevision i hetluften – Lärdomar från Transportsstyrelsen
Annette Olofsson, Transportsstyrelsen

I juli 2017 bröt skandalen om Transportsstyrelsen ut. Annette Olofsson, Transportsstyrelsens CAE, var nu i mitten av mediadrevet. I åratal hade Annette varnat VD och styrelsen men helt utan respons. Annettes dokumentation fick såväl VD, styrelse och ministrar att avgå. Dock tog inte historien slut där, utan fortsätter än idag. Hur är det att vara i stormens öga? Under denna session får ni ta del av Annettes otroliga historia om vikten av integritet, mod, kommunikation och professionalism.

Annette har arbetat som CAE på Transportsstyrelsen i sex år, med en lång karriär inom internrevision från bland annat Norrköpings stad och KPMG. Annette vann årets GRC-profil 2017 tillsammans med tre kollegor från Transportsstyrelsen och har varit del av Patty Miller och Larry Rittenbergs studie Politics of Internal Audit (IIA 2015).

09.45-10.30
Agile Auditing – Reinventing IA and Changing our Mindset
Stina Kjellström, Head of Internal Audit RSA Scandinavia (Codan & Trygg-Hansa).

How can Internal audit become more agile and forward thinking? This is the question that RSA Group Internal Audit asked when the organisation embarked on a period of rapid change and needed an internal audit team that operated on a radically different model. Stina is sharing her experience from the journey that Group Internal Audit has been on to reinvent the function and implement agile ways of working across the group.


10.30-10.45
Paus

 

 

10.45-11.30
GDPR – Internrevisionens roll
Pernilla Nordström, PwC

 

25 maj 2018 träder EU:s nya datasskyddsförordning, GDPR, i kraft som bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Pernilla kommer att hålla ett pass kring internrevisionens roll framåt utifrån ett GDPR-perspektiv och ge sin syn på hur internrevisionens granskningsprojekt kan utformas.

11.30-12.15
Kommunikativt ledarskap och hur man skapar en omvärldsdriven kultur
Pär Lager

 

 


12.15-13.00
Lunch

 

 


13.00-14.10
Internationell utblick – hur är det att vara del av en internationell organisation?

Internrevisorernas förening är en del av den internationella organisationen Institute of internal auditors. IIA finns i 195 länder och har ca 200 000 medlemmar världen över. Hur är det att engagera sig internationellt?

Linda Lundin, Peter Funck, Charlotta Löfstrand Hjelm och Urban Eklud berättar vad de gör inom IIA och vad du som medlem har för möjligheter att engagera dig internationellt.

14.10-14.20
Bensträckare

 

 

14.20-15.30
Träffa våra kommittéeordföranden samt styrelsens presidium! De berättar om deras arbete under 2017 samt planer för 2018.

Peter Funck, Hans Löfgren, Rasmus Forssblad, Urban Eklund, Michael Sparreskog


15.30-16.00
Paus och registrering av röstlängd

 

 

16.00-17.00
Årsmöte – Se dagordning och beslutsmaterial här

 

17.00-19.00
Mingel och utdelning av årsnålar

 

Vi bjuder på lättare förtäring och mingel. Under minglet firar vi våra jubilarer genom att dela ut årsnålar och certifieringsnålar. Varmt välkommen!