Grundkurs i internrevision

Internrevisionen har fått en alltmer viktig roll och betydelse, bland annat genom lagstiftning, ägarstyrningskoder och börsregler inom såväl privat som offentlig sektor. Denna tredagarskurs tar deltagare med olika bakgrund genom grunderna för internrevision. Kursen ger deltagarna en vägledning vad gäller planering, genomförande och rapportering av såväl gransknings- som rådgivningsarbetet, och av hur ”Riktlinjer för internrevision” ska tillämpas.

Målgrupp
  • Nybörjare inom internrevision eller internrevisorer som behöver fräscha upp sina kunskaper i internrevision och vad en internrevisor behöver känna till.

Vad kursen ger dig

  • Förståelse för internrevisionens roll och ansvar samt grunderna för planering och styrning
  • Förståelse för, och hantering av, de beteendemässiga förutsättningarna för internrevision (Hur internrevisorn interagerar på ett positivt sätt med verksamheten)
  • Kompetens att tillämpa rådande teori och praktik
  • Kunskap om grundläggande revisionstekniker
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor

Följande böcker ingår i kurspriset:

International Professional Practices Framework (IPPF)® – 2017 Edition

Internrevision – en introduktion, av Olof Arwinge