GRC CONFERENCE 2019

För sjätte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum GRC-konferensen. GRC 2019 har temat Interaction for Greater Value och syftar till att stärka samarbetet mellan de funktioner som arbetar inom GRC för att på så sätt bidra med ytterligare värde i organisationerna i samhället.

Under GRC Conference 2019 delas priset för Årets GRC-profil ut. Tävlingen Årets GRC-profil uppmärksammar individer som genomfört enastående insatser inom GRC – governance, risk och compliance. GRC är samlingstermen för organisationers arbete inom ledning/styrning, riskhantering samt efterlevnad av interna och externa regelverk. Att hantera dessa discipliner som en enhet höjer förmågan att undvika konflikter, överlappningar och luckor. Därför verkar Årets GRC-profil för att öka förståelsen för GRC.

Mer om talare och agenda hittar du här.

Hoppas att vi ses!

Med vänlig hälsning,
Kansliet