GRC Conference 2018

För femte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum GRC-konferensen. GRC 2018 har temat Interaction for Greater Value och syftar till att stärka samarbetet mellan de funktioner som arbetar inom GRC för att på så sätt bidra med ytterligare värde i organisationerna i samhället.

Premiär för i år! Under GRC Conference 2018 delas priset för Årets GRC-profil ut.
Nominera din kandidat här

Tävlingen Årets GRC-profil uppmärksammar individer som genomfört enastående insatser inom GRC – governance, risk och compliance. GRC är samlingstermen för organisationers arbete inom ledning/styrning, riskhantering samt efterlevnad av interna och externa regelverk. Att hantera dessa discipliner som en enhet höjer förmågan att undvika konflikter, överlappningar och luckor. Därför verkar Årets GRC-profil för att öka förståelsen för GRC.

Mer om talare och agenda kan du hitta här,

Hoppas att vi ses!

Med vänlig hälsning,
Kansliet