Finansiella Nätverket – AML/ATF

Välkommen till ett diskussionsforum för finansiella nätverket

Finansiella Nätverket bjuder in till ett diskussionsforum på temat, AML/ATF

Välkommen att delta i ett diskussionsforum där vi i gruppvis kommer att diskutera följande punkter:

 • Styrmodell för AML/ATF
  • Särskild utsedd befattningshavare – roll och ansvar
  • Centralt funktionsansvarig – roll och ansvar vs regelefterlevnadsfunktionen
  • Rutiner och riktlinjer
 • Riskhantering utifrån företagets allmänna riskbedömning
 • Rutiner för modellriskhantering inkl valideringsprocess
 • Övervakning och Rapportering till FIPO
 • Förväntan på internrevisionsfunktionen

I diskussionsgrupperna har du möjlighet att bidra och dela med dig av din kompetens och erfarenhet samt ventilera och diskutera med dina branschkollegor. För att det ska bli så intressant och givande som möjligt ska du vara väl informerad om de externa regelverkskraven för AML/ATF samt om de rutiner och processer som gäller i din verksamhet. Efter gruppdiskussionen följer en gemensam genomgång där vi delar med oss av erfarenheter och synpunkter.

Har du förslag på fler diskussionspunkter är du välkommen att mejla till neda@theiia.se. Märk mejlet med finansiell nätverksträff.

Observera att denna träff är begränsad till 20 personer i runda bord.

Anmäl dig här