Etiknämndens seminarium i Göteborg

Etikseminarium – Vad betyder den etiska koden för mig?

Har du funderingar på vad den etiska koden betyder för dig i ditt arbete som internrevisor?

Välkomna till en eftermiddag där vi går igenom koden och diskuterar dilemman som kan uppstå i vårt arbete som internrevisorer.

Anmälan är bindande och görs snarast möjligt. Observera att antalet platser är begränsat till max 20 deltagare, så först till kvarn gäller. Utebliven plats debiteras med 500 kr exkl. moms.

 

Varmt välkomna hälsar föreningens Etiknämnd!

För mer info om Etiknämnden: https://theiia.se/om-oss/etiknamnd/