Etiknämndens seminarium i Stockholm

Etikseminarium – Vad betyder den etiska koden för mig?

Har du funderingar på vad den etiska koden betyder för dig i ditt arbete som internrevisor?

Välkomna till en eftermiddag där vi går igenom koden och diskuterar dilemman som kan uppstå i vårt arbete som internrevisorer.

Om du har något dilemma relaterat till den etiska koden får du gärna skicka in i förväg, senast 1 november, till eva.sagert@teliacompany.com

Anmälan är bindande. Observera att antalet platser är begränsat till max 30 deltagare, så först till kvarn gäller. Utebliven plats debiteras med 500 kr exkl. moms.

 

Varmt välkomna hälsar föreningens Etiknämnd!

För mer info om Etiknämnden: https://theiia.se/om-oss/etiknamnd/