Digitalisering och säkerhet

Det offentliga nätverket inom Internrevisorerna inbjuder medlemmarna till en nätverksdag på temat digitalisering och informationssäkerhet. Det händer en massa på digitaliseringsområdet inom statsförvaltningen, samtidigt som detta medför ökade risker och därmed ökade krav på informationssäkerhet. Dagen ska ge en översikt över vad som är på gång inom området.

Inbjudan nätverksträff