Boklansering i Göteborg: Värdeskapande internrevision av Olof Arwinge

Välkommen till boklansering den 21 mars för Värdeskapande internrevision, skriven av Olof Arwinge, rådgivare på KPMG. Boken är skriven för dem som leder och utvecklar professionell internrevision men passar även på kurser på högskolor och universitet samt yrkesorienterande kurser om styrning, riskhantering och kontroll av organisationer.

Vi vill ger er möjligheten att höra författarens egna ord om boken, hans perspektiv på vad värdeskapande internrevision innebär och varför det är ett viktigt ämne, men också träffa branschkollegor och köpa boken till ett förmånligt pris.

Vi bjuder på lättare förtäring och dryck.

Välkommen!