Är du intresserad av att ingå i samordningsgruppen för Finansiella nätverket?

Välkommen att delta i samordningsgruppen för Finansiella Nätverket torsdagen den 15 februari klockan 15:00.

Samordningsgruppen planerar och arrangerar seminarier eller andra aktiviteter som bedöms vara aktuella och av intresse för internrevisorer verksamma inom den finansiella sektorn.Ta chansen att påverka 2018 års seminarier och aktiviteter!