Linda Lundin slutar som VD

Linda Lundin har meddelat styrelsen att hon vid årsskiftet kommer att avsluta sin tjänst som Generalsekreterare för Internrevisionsföreningen och VD för föreningens servicebolag ISAB. Linda kommer att flytta till Nederländerna och fortsätta sin karriär där. Att Linda slutar är naturligtvis ett tråkigt besked för oss och föreningen. Vi är tacksamma för hennes värdefulla insatser och önskar henne all lycka i den fortsatta karriären.

Styrelsen har utsett Max Rooth till T.f. Generalsekreterare för föreningen och T.f. VD för bolaget från och med 1 januari 2020. Max är för närvarande Vice VD för föreningens bolag ISAB.

Styrelsen kommer att utlysa tjänsten som Generalsekreterare och VD i den rekryteringsprocess som nu påbörjas.