Mentorskap

Ann-Charlotte Klingberg, MENTOR

Ann-Charlotte är f.d. Internrevisionschef för bl.a. Skandia, kvalitetsgranskare, kursledare och ordförande i Etiknämnden på IIA Sweden.

Hur skulle du beskriva dina arbetsmetoder som mentor?

Som mentor gäller det först och främst att höra vad adepten har för målsättning med sin önskan om mentor! Därefter är det lyssnande och frågor som gäller för att komma framåt. Jag använder också min erfarenhet för att kunna ”styra” frågorna och ev komma med tankar om vägen framåt. Oftast finns svaren där redan hos adepten som kanske till största delen behöver ett bollplank. Min erfarenhet gör också att vi kan diskutera situationer utifrån olika perspektiv.

Hur har mentorrollen utvecklat dig som person?

Det är en mycket givande resa även för mig som mentor. Det stimulerar att se adeptens utveckling och gör att jag kanske förstår andra sammanhang som jag inte hade trott tidigare. Jag känner att jag får så mycket tillbaka genom mentorrollen. Det är viktigt att man trivs tillsammans och vågar öppna upp för både frågor och svar vilket gör att det blir utvecklande åt båda hållen.

Varför tror du att en mentor är viktig inom internrevisionsyrket?

Som internrevisor (oavsett vilken position man har) ställs det mycket höga krav och man är ganska ensam. Framför allt om man har en roll som chef i någon position (revisionschef eller gruppchef) innebär det att man behöver någon att bolla frågor med. Eftersom vi granskar alla andra i organisationen finns det inte utrymme för att internt kunna diskutera svåra situationer eller bara kniviga frågor. Alla i högre positioner (eller där man siktar till att bli en högre chef) kan behöva hjälp att komma vidare och utveckla sig och det är speciellt viktigt inom vårt yrke. Vi kan inte ”prata av oss” kanske svåra frågor till någon annan och då är det oerhört viktigt att det finns mentorer som finns där för att lyssna och hjälpa till med utveckling inom professionen i den mån man känner behov av det.

Har du några goda råd till de som funderar på att antingen bli mentorer eller adepter?

Funderar du på att bli mentor gäller det att se till att du har tid till detta. Det går inte att stressa igenom möten med sin adept utan det måste ske på adeptens villkor och ta den tid som behövs. Det blir dock en utveckling i båda riktningarna så känn det som en ynnest att du får den möjligheten! Du får möjlighet att använda och ev dela med dig av din erfarenhet till den/de som ännu inte kommit så långt i sin utveckling. Det är enbart en positiv resa som kan ge en framtida gemenskap som man kanske inte tror kan vara möjlig! Det är dock inte alla mentorer/adepter som passar tillsammans så se det inte som ett misslyckande om det inte fungerar, det gäller oavsett var du är i en organisation att personkemin kanske inte stämmer och då är det bättre att säga ifrån på ett tidigt stadium så att det finns möjligheter för adepten att få en annan mentor (eller vice versa).

Mikaela Frick, ADEPT

Mikaela arbetar som Internrevisionschef på Arbetsförmedlingen.

Varför sökte du en mentor? Vad var ditt mål med samarbetet, och uppfyllde ni det målet?

Jag hamnade i ett vägskäl när det gäller min professionella utveckling. Skulle jag fortsätta i rollen som internrevisor som är mer av en generalist roll eller skulle fortsätta utveckla min tidigare expertroll? Jag har även många tankar och idéer om hur internrevision kan utvecklas och bidra med värde, vilket gjorde att jag ville börja röra mig mot en chefsroll. I den utvecklingen behövde jag ett stöd från någon som var erfaren och som kunde coacha mig. Nu har jag nått mitt mål!

Vad mer har samarbetet och relationen gett dig som adept?

En mycket positiv drivkraft framåt! Möjlighet till att bryta i frågor och få in fler perspektiv. En större förståelse för både vad jag kan och vad jag behöver utveckla hos mig själv. Många intressanta och utvecklande diskussioner. Även härliga skratt!

Varför tror du att en mentor är viktig inom internrevisionsyrket?

Revisorsrollen är en typiskt sett en svår och utsatt roll. En roll som ställer stora krav och den kan lätt känns övermäktig. Man kan verkligen behöva stöd att ta sig vidare, någon som lyssnar och hjälper till att vrida och vända på frågorna så att man själv hittar riktningen framåt. Möjlighet till att utbyta erfarenheter och goda idéer.

Har du några goda råd till de som funderar på att antingen bli mentorer eller adepter?

Till er blivande mentorer: Fundera på varför du vill göra detta. Vad kan just Du bidra med? Viktigt att du befinner dig i en situation där du har tiden. Det känns alltid bra att dela med sig.

Till er blivande adepter: Grattis, har du kommit så långt att du funderar på detta då är det läge att söka dig en mentor! Du vet förmodligen vad du vill, men inte hur eller när i tiden. Du behöver stöd att ta dig vidare.