Global Public Sector Insights

Global Public Sector Insights är dokumentation avseende behoven inom den offentliga sektorn. IIA tillhandahåller information som skräddarsys specifikt för den offentliga sektorns internrevisorer och deras intressenter. Den internationella kommittén för offentlig sektor arbetar med och tar fram vägledning specifikt för den offentliga sektorn.

Logga in för att ta del av Global Public Sector Insights