Vilka dokument ska bifogas till min anmälan för att den ska vara komplett?


Svar

Till alla certifieringar finns krav på utbildning samt kopia av identitetshandling. Genomförd utbildning styrks med betyg (läs mer om vilken typ av utbildning som krävs under respektive certifiering).