Vilka CPE-krav gäller för kandidater som innehar två specialcertifieringar?


Svar

Om en kandidat har två specialcertifieringar, exempelvis CCSA och CRMA, krävs att kandidaten rapporterar in 20 CPE-poäng (practicing) eller 10 CPE-poäng (non-practicing) med 25% av CPE-poängen inom respektive specialområde. Därmed kan samma 20 eller 10 poäng användas för flera certifieringar så länge 25% ligger inom ramen för respektive specialcertifiering.