Vad händer om jag inte rapporterar in CPE-poäng?


Svar

Om du inte lyckas rapportera fullständiga CPE poäng innan 31 december så ändras status på din certifiering från Active till Inactive-Grace Period. För att ändra statusen till aktiv igen måste förra årets CPE rapporteras. Den som inte har tillräckligt med intjänade poäng kan använda intjänade poäng under innevarande år. Personer som förblir registrerade i Grace period i mer än 12 månader förs automatiskt över till Expired Status.

Logga in i CCMS och tryck på länken ”Complete a form” i vänster kolumnen. Välj det formulär som hör till den status du har på din certifiering. Fyll i formuläret och tryck på ”Submit”. Du kommer att ombedas lämna faktureringsuppgifter men i slutänden kommer betalningen att bli 0 USD:

Dessa regler ändrades september 2023. Du läsa mer om ändringarna här.