Vad är ett CPE-poäng?


Svar

För att behålla en certifiering krävs att kandidater upprätthåller sina kunskaper och sin kompetens samt håller sig uppdaterade på förändringar inom sin bransch. Detta säkerställs genom att kandidater årligen rapporterar in poäng för Continuing Professional Education (CPE), så kallade CPE-poäng.

En CPE-enhet är en 50 minuter lång lärarledd aktivitet med ett professionellt värde för deltagaren. Eftersom internrevisorer har varierande vidareutbildningskrav beroende på bakgrund och aktuella arbetsuppgifter kan man inte peka ut vissa kurser som CPE-grundande medan andra inte fyller det kravet. CPE-poäng kan även tillgodoräknas genom andra aktiviteter så som ideellt engagemang i föreningen. Läs mer här.