Nya regler för CPE 2023

Vad är nytt 2023?


Svar

1 september 2023 kommer en ny policy som också byter namn till Annual Certification Renewal Policy. Det största ändringarna att det inte går att betala för att återta sin certifiering om den har blivit expired utan man förlorar då sin certifiering och måste i så fall skriva om för att få en certifiering. Överskott av CPE kan föras över till nästkommande kalender år. Överskott från 2022 kan räknas in i detta vid rapporteringen 2023