Kan jag certifiera mig trots att jag inte uppfyller alla krav för certifiering?


Svar

För att vara behörig till certifieringsprogrammet krävs att du uppfyller kraven på akademisk examen och att du skickar in en kopia av din identitetshandling.

Om du saknar delar av din praktiska erfarenhet kan du ändå påbörja din certifieringsprocess och komma in med kompletterande dokument när erfarenheten är uppfylld. Observera att om din ansökan inte är komplett kommer du inte att få ut din certifiering, eller kunna kalla dig certifierad innan dessa handlingar skickats in.

Om du inte uppfyller kraven för akademisk examen, men har tidigare erfarenhet av internrevision, finns en möjlighet att få undantag från denna regel. För att få detta undantag krävs att du har:

  • minst fem år verifierad yrkeserfarenhet inom internrevision eller närliggande fält,

Detta ska kunna styrkas genom dokument skrivna på engelska. Ansökan görs i CCMS.