Jag skulle vilja förlänga min programtid. Är detta möjligt?


Svar

Om du har en god anledning, så som sjukskrivning, föräldraledighet, dödsfall eller liknande svåra omständigheter, till varför du önskar att förlänga din programtid finns möjlighet att skicka in en begäran i CCMS om Hardship Extension (du kan läsa mer om det i Candidate Handbook). Begäran ska styrkas med dokument kring de försvårande omständigheterna. IIA Global beslutar om kandidaten får förlängd programtid eller inte. Eftersom bedömningen görs av IIA Global är det fördelaktigt om dokumenten skrivs på engelska.

Man kan också erlägga en avgift på 275 USD så förlängs din programtid med ett år. Formuläret fylls i via CCMS. I vänsterspalten finns en knapp, ”Complete a form”, där du kan välja det formulär som gäller för förlängning av programtid (program extension). Fyll i detta samt betala avgiften i CCMS så förlängs din programtid med ett år. Denna möjlighet ges bara en gång per certifiering.