Jag klarade inte min tentamen, hur gör jag nu?


Svar

Om du inte klarar tentamen måste du vänta 30 dagar innan du får skriva samma tentamen på nytt. För att få skriva, måste du registrera en ny anmälan till tentamina i CCMS för att få ett nytt ”Authorization to test”. Tentamensavgiften kommer att behöva betalas på nytt.