Jag vill lägga in en begäran om råd, hur går jag till väga?

  1. Jag vill lägga in en begäran om råd, hur går jag till väga?

Svar

Du hör av dig till någon i Etiknämnden med din fråga. Etiknämndens uppgifter hittar du under informationssidan.

Det går bra att skicka in frågan via mail till någon i Etiknämnden eller via brev till Internrevisorernas Kansli, se nedan. Var noga med att märka kuvertet med ”Etiknämnden” så att din fråga kommer rätt.

Adress

Internrevisorernas förening (Etiknämnden)

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Den som begär råd avgör i vilken form Etiknämnden ska kommunicera resultatet av sin tolkning av yrkesetisk kod.