Hur många certifierade finns i Sverige och globalt?


Svar

Information om antalet certifierade finns att hitta här.