Hur lång tid har jag på mig att ta min certifiering?


Svar

Tre år, vilket räknas från den dag då du slutförde din registrering i CCMS. Efter det förfaller dina eventuella klarade tentamina och du blir tvungen att börja om på nytt. Det finns chans att, mot en avgift på 275 USD, förlänga sin programtid med ett år, se nästa fråga.