Hur lång tid har jag på mig att skriva min tentamen?


Svar

En tentamensanmälan är giltig i 180 dagar, inom vilka du kan boka och skriva din tentamen. Om dessa dagar passerats krävs att du gör en ny anmälan och betalar en ny registreringsavgift för att kunna skriva tentamen. Du kan, mot en avgift, förlänga din tentamenstid. Detta görs i CCMS under fliken ”Complete a form”.