Hur går det till rent praktiskt när jag ska skriva ett prov?


Svar

Proven skrivs i testlokaler eller online via Pearson Vue, som är en extern leverantör som IIA anlitar. Säkerheten på dessa testcenter är hög och det finns därför begränsningar i vad du får ta med dig in i salen där du genomför provet.