Hur får jag information om mina betalningar?


Svar

Du hittar information om dina betalningar och kan ladda ner underlag för t.ex. utlägg genom att logga in i ditt CCMS-konto och klicka på ”My Orders” i menyraden längst upp.

Observera att IIA Swedens kansli inte har tillgång till ditt personliga konto och betalningsinformation. Frågor rörande betalningar och andra privata uppgifter skickas direkt till IIA Global, genom att registrera ett supportärende i CCMS.