Medlemskap och ändring av arbetsgivare

Just nu får vi många frågor från medlemmar som har bytt arbetsgivare. Medlemskapet hos oss löper ju kalenderårsvis så om det är betalat för året så löper medlemskapet ut vid årets slut och man behöver inte göra något mer än meddela att mejladressen har ändrats. Har man en certifiering behöver man även gå in i CCMS och uppdatera sin mejl där, det kan vi tyvärr inte hjälpa till med. Medlemskapet är personligt eftersom vi är en ideell förening och kan inte överlåtas på någon annan person. Om man däremot inte vill fortsätta vara medlem så uppskattar vi om ni skickar oss ett mejl och underrättar oss i slutet av året.

I slutet av året genomför vi en enkät till arbetsgivare för att samla upp vilka personer som ska vara medlemmar för respektive företag/ myndighet och på så sätt fångar vi upp förändringar.

Priserna är oförändrade jämfört med 2023. Priser och villkor hittar du här