Delta i översättningen av den nya 3LoD-modellen

OBS: Platserna till detta projekt är redan tillsatta, men du är välkommen nästa gång. Följ våra kanaler där vi publicerar information om nya projekt löpande.

Professionsutvecklingskommittén i IIA Sweden söker medlemmar som är intresserade av att medverka i översättningen av den nya Three Lines of Defense-modellen.

Arbetet sker i nära samarbete med kommittén, och det finns plats för två medlemmar i projektet.

Du kan anmäla intresse genom att skicka ett mail till info@theiia.se